บริษัท Siam C.C.R.T

บริษัท สยาม ซี.ซี.อาร์.ที จำกัดถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานสนับสนุนบริษัทแม่ในประเทศญี่ปุ่น         ดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบโครงสร้างของอาคารต่างๆ และการตรวจสอบสภาพแวดล้อมธรรมชาติต่างๆ ซึ่งทางบริษัทในประเทศญี่ปุ่นได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแลสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยในการอยู่อาศัยระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ทางบริษัทได้ให้ความเชื่อถือในสรรกยภาพในการทำงานของคนไทยที่จะทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี ด้วยระบบและมาตรฐานในการทำงานของประเทศญี่ปุ่นโดยที่บุคคลากรขององค์กรได้รับการฝึกอบรมตามระบบการทำงานของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งทำให้เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น

Siam C.C.R.T Team Member

siam_team1
leaf
head_camera
siam_team1
leaf
head_camera

Newsletter

Enter your email address to subscribe our newsletter.

Tel:(66)02-014-3940

Email: info waralee-p@ccrt.co.jp

News

22/1/2018 ในประเทศญี่ปุ่นตอนนี้อยู่ในช่วงฤดูหนาว สภาพอากาศจะหนาวเย็น อุณภูมิ ประมาณ 5-0 องศา บางจังหวัดอาจจะมีอุณหภูมิติดบล และมีหิมะตกมาก ในหลายๆแห่ง

โตเกียว เมืองหลวงของญี่ปุ่น ไม่ค่อยมีหิมะตก อย่างมากก็ไม่เกิน 2-3 ครั้งต่อปี วันที่ 22/1/2018 หิมะตกหนักในพิ้นที่เขตโตเกียวทำให้การคมนาคมหยุดชะงักในบางแห่ง

และเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากการลื้นล้ม ใครที่มาญี่ปุ่นในช่วงนี้ต้องระวัง และเตรียมเสื้อผ้าอุปกรณ์กันหนาวด้วย

snow1 snow2